Verenigingen

180 degrees consulting

180 Degrees Consulting is the world’s largest student-driven consultancy. The Ghent branch was founded on July 1, 2014 and operates at Ghent University. We bring top university talent to the non-profit sector, transforming good organizations into great ones via our high-quality and uniquely affordable consulting services. Our mission is to strengthen the ability of socially conscious organizations and to achieve high impact social outcomes trough the development of innovative, practical and sustainable solutions.

In order for our mission to succeed, we are continuously looking for motivated and ambitious university students with various academic backgrounds to strengthen our team. As a consultant, you like to tackle challenging problems, you are team oriented and committed towards investing time in projects generating social impact. In return, we offer the opportunity to gain hands-on experience and tackle real consulting cases for real clients. Furthermore, we offer professional training from top-tier organizations and the opportunity to meet like-minded peers. Be part of the rapidly growing, impactful and diversified community called 180 Degrees Consulting.

Archeologische Werkgroep

Maak kennis met de Archeologische Werkgroep; een geëngageerde en warme vereniging die zich sinds 1998 inzet voor elke archeologiestudent in Gent! Ons belangrijkste doel is om de studenten hun interesse voor het vakgebied aan te wakkeren, en om belangrijke contactdagen en lezingen meer toegankelijk te maken. Voor hen organiseren wij doorheen het academiejaar een waaier van formele en minder formele activiteiten zoals museumbezoeken, presentaties, en excursies, want archeologie vindt men niet enkel in auditoria!

BEAM

BEAM is a student association that intends to unite all master’s and bachelor’s students in biomedical engineering at Ghent University and Free University of Brussels since 2016. Throughout the year we organise lectures, networking events, company visits, social activities, a quiz and other events related to the exhilarating field of biomedical engineering. Additionally, it is our ambition to establish a direct link between students and companies in the biomedical field.

BeMSA

We zijn de Gentse afdeling van BeMSA vzw, de "Belgian Medical Students' Association", een Belgische organisatie voor en door studenten uit de medische sector. Onze missie is studenten in de gezondheidszorg verenigen en versterken, door hen uit te rusten met de kennis, vaardigheden en waarden om competente, cultureel bewuste gezondheidsprofessionals in global health te vormen, voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en het bereiken van gezondheid voor iedereen.

Capitant Gent

We organise various events about financial markets that include debates, workshops, guest lectures, professional networking events and so much more! On top of all this, we go on international finance trips together.

CenEka

CenEka is de officiële studentenvereniging voor ingenieursstudenten computerwetenschappen en elektrotechniek aan Universiteit Gent. We organiseren verschillende evenementen tijdens het academiejaar om het studentenleven te verbeteren en de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Onze jobbeurs en bedrijfsworkshops geven studenten de kans om prominente spelers in de sector te leren kennen, terwijl onze wekelijkse activiteiten hen de perfecte gelegenheid bieden om een band met elkaar op te bouwen en vriendschappen voor het leven te vormen.

Chimes

Onze vereniging heeft tot doel studenten met een interesse voor chirurgie een verdiepend inzicht te bieden in het landschap van de chirurgische disciplines. We trachten dit te bereiken door het organiseren van lezingen, symposia, workshops en summer schools.

De Loeiende Koe

We schrijven 1995, het ontstaan van een werkgroep op initiatief van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw die als dialoog moet dienen tussen leerlingen en leermeesters binnen het architectuuronderwijs. Een werkgroep die zich doorheen de tijd verder zal ontplooien tot een genootschap der Architectuur: de loeiende koe ziet haar licht. Haar statuut ongedefinieerd. Haar mogelijkheden eindeloos. Het architectuuronderwijs dienend, treedt ze op daar waar het te kort schiet, zo niet poogt ze om de hiaten op te vullen. Een mengvorm van academische sérieux en individuele fascinaties, een werk van liefde, maar ook van overtuiging, dat tegen de achtergrond van een toenemend geglobaliseerde praktijk van architectuurproductie, de intellectuele openheid die de loeiende koe biedt, een mogelijkheid is die gekoesterd moet worden. Een idee. Het – geloof – in een idee, in iets dat de wereld overstijgt en aan de werkelijkheid ontsnapt. Een idee dat ooit Architectuur was. “There was once a dream, that was Architecture. You could only whisper it.” J.R

Engage

Engage is een open, pluralistische studentenvereniging dat actief inzet op: 1) Een volwaardig bewustzijn, vorming en persoonlijke ontwikkeling van studenten, en 2) Samenbrengen van studenten rond educatieve en recreatieve activiteiten in een cultuur van open dialoog en wederzijds respect. Dit doet Engage d.m.v. het organiseren van workshops, lezingen, dialoogtafels en debatten rond maatschappelijk relevante thema’s. Maar ook gezellige GAME- EN QUIZAVONDEN, OPEN MIC's en MOVIENIGHTS! Opdat elke student zich betrokken voelt bij de samenleving en tegelijk zichzelf, vol vertrouwen, als onderdeel van de samenleving beschouwt!

FLUX

Flux is een non-profit studentenvereniging verbonden aan de Universiteit Gent die sinds 2003 actief is in Gent en zich richt tot alle studenten. Ons doel is ook de studenten te ondersteunen en te begeleiden tijdens hun studies. We richten ons ook naar de studenten met een migratie achtergrond om hun studie-loopbaan te versoepelen. Naast begeleiding, hulp en andere projecten, organiseren we ook evenementen om te amuseren. We kijken er naar uit om kennis te maken met je. Hopelijk tot binnenkort op één van onze activiteiten!

Groene Kring

Wij zijn een vereniging voor studenten in Gent die interesse hebben in de land- en tuinbouwsector. Wij organiseren hoofdzakelijk bedrijfsbezoeken en lezingen die betrekking hebben tot de land- en tuinbouw. Daarnaast organiseren wij ook nog ontspannende activiteiten zoals een quiz of teambuilding.

Kajira

Wie zijn we? Onze studentenvereniging kan je het best zien als een open vriendengroep van studenten. De vereniging werd in 2011 opgericht om mensen met interesse in BDSM bij elkaar te brengen en hier vrijuit over te praten. Aangezien BDSM heel wat verschillende aspecten en diverse gradaties omvat, bieden we op onze activiteiten de mogelijkheid om over de vele opinies en voorkeuren te praten. Wie graag eens met anderen ervaringen en meningen deelt over bondage, dominantie, sadisme, masochisme (maar ook over meer specifiekere thema’s zoals age-play, primal, petplay, consensual non-consent …) is bij ons ongetwijfeld aan het juiste adres! Wat doen we? We organiseren verschillende activiteiten: praatavonden, workshops, filmavonden, lezingen, café-avonden, gezelschapsspelletjesavonden en nog zo veel meer. Er wordt op deze avonden hoofdzakelijk vrijuit over BDSM en van alles en nog wat gesproken. Kortom, we bieden een veilige omgeving om alles te bespreekbaar te maken en waar het mogelijk is om vragen te stellen waar men in de doorsnee Vlaamse huiskamer misschien wat raar van opkijkt. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring!

Klassieke Kring

De Klassieke Kring, een studentenvereniging voor studenten Klassieke Talen aan de Universiteit van Gent. Wij zijn gesticht in 1931 en na de hervormingen in het hoger onderwijs, waarbij Filologica de overkoepelende studentenvereniging werd voor de opleiding Taal- en Letterkunde, zijn wij blijven bestaan als aparte kring, in de eerste plaats gericht op de studenten Grieks en/of Latijn. Onze kring organiseert een waaier aan eet-, drink-, sport-, feest- en cultuuractiviteiten. Naast deze activiteiten willen we aan de hand van onder andere onze site ons toespitsen op studiehulp. Iedereen met een hart voor de klassieke talen is welkom bij ons, zelfs als je deze niet studeert.

MaCht

MaChT (Materials Science and Chemical Technology) is een studentenvereniging die is gericht op de studenten burgerlijk ingenieur Chemical Engineering en Materials Science aan de UGent. MaChT voorziet de studenten van informatie en laat ze op een informele wijze kennis maken met chemische en materiaalkundige bedrijven. Ook vormt MaChT een brug tussen de studenten van de verschillende afstudeerrichtingen en de departementen zoals het LCT en het SMS. De activiteiten van MaChT hebben een dubbel doel, namelijk de studenten hun persoonlijke, niet enkel academische ervaringen met elkaar laten delen en de studenten in nauwer contact met de bedrijven te brengen. Zo is onze Cocktailavond eerder gericht op het eerste doel, terwijl de Nieuwjaarsreceptie - MaChT meets the industry meer bij het tweede doel aansluit.

Moeder Theepot

De warmste studentenvereniging van Gent. Iedereen is bij ons welkom voor een stukje taart, tasje thee en een gezellige babbel. Daarnaast organiseren we ook allerlei leuke activiteiten toegankelijk voor iedereen.

PKarus

PKarus is een vereniging door en voor studenten burgerlijk ingenieur werktuigkundig-elektrotechniek aan de UGent. Het doel van de vereniging is om de jonge ingenieurs, naast de brede opleiding aan de universiteit, ‘net iets meer’ mee te geven. De hoofdgedachte achter de oprichting van PKarus ligt in de omzetting van theorie in praktijk. Doorheen het academiejaar worden meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd. Grote complexe machines, geavanceerde productietechnieken, proces-optimalisatie of dagdagelijkse problemen die opgelost moeten worden, kortom leerrijk én leuk. We trachten met deze bezoeken de rol van ingenieurs binnen een bedrijf toe te lichten. In lijn met onze praktijkgerichte visie organiseren we ook verscheidene cursussen, zoals een lascursus die elk jaar een groot succes blijkt. Naast de bedrijfsbezoeken proberen we ook lezingen te organiseren over uiteenlopende onderwerpen met een werktuigkunde kantje. Deze lezingen vormen unieke gelegenheden om iets op te steken van mensen met diepgaande vakkennis en een uitgebreide praktijk-ervaring. Tot slot trachten we naast de intellectuele kant ook ontspanning en vermaak te voorzien. Denk hierbij aan sportactiviteiten zoals bowlen en muurklimmen. Jaarlijks organiseren we ook onze (ondertussen befaamde) niet te missen spaghettiavond.

Poutrix

Poutrix is de technische studentenvereniging van de burgerlijk ingenieurs bouwkunde aan de Universiteit Gent. Ons doel is een brug te vormen tussen de abstracte, theoretische bouwkunde en de échte bouwwereld. Hiervoor worden werfbezoeken, bedrijfsbezoeken, lezingen en deelnames aan congressen en studiedagen georganiseerd.

Prime

PRIME is een wiskundevereniging aan de Universiteit Gent die zich richt op studenten die zich (ook buiten hun studies) in wiskunde interesseren. PRIME wil een gevarieerd gamma aan wiskundige activiteiten aanbieden aan de studenten, evenals hen samenbrengen rond deze activiteiten.

Vereniging Voor Natuurkunde

De Vereniging Voor Natuurkunde (VVN) is de studentenvereniging voor en door studenten 'Fysica & Sterrenkunde' en 'Burgerlijk Ingenieur: Toegepaste Natuurkunde'. Je zit thuis, op je kot, doelloos bladerend doorheen Facebook, op zoek naar iets diepers in het leven. Ergens in het sterrenbeeld Orion vond 723 jaar geleden een ware titanenstrijd plaats tussen zwaartekracht en gasdruk, waarna het onvermijdelijke Salomonsoordeel werd geveld: Betelgeuze implodeert tot een zwart gat, een singulariteit, een knip in de ruimte. De sterrenkundigen zien hun geliefde ster plots bevriezen. Aan de Zuidpool staat IceCube paraat voor zwermen (anti)neutrino’s. In Washington en Louisiana gaat LIGO naarstig op zoek naar gravitatiegolven, rimpelingen in de ruimtetijd die ons uitrekken en terug samenpersen. En ondertussen blijven ze aan het CERN lustig op zoek naar donkere materie. Donkere materie, die overal aanwezig is, doch onzichtbaar voor het oog. Zijn het de supersymmetrische deeltjes van de snaartheoretici? Of zit ons Universum vol met bruine dwergen en zwarte sterren? De kosmologen breken hun hoofd over donkere energie, over de vorm van ons Universum, over het prille begin en het bittere eind. Supergeleiding op kamertemperatuur, de formidabele kwantumcomputer, de werking van ons hart/brein, de klimaatverandering, de jacht op exoplaneten, kwantummechanische fase-overgangen, spintronica, kernfusie… Zoveel vragen, zoveel mysteries, zoveel fun. En jij, helemaal met verstomming geslagen, bent het eens beu om steeds te feesten in de Overpoort en je vraagt je af hoe je intellectueler kan overkomen bij de vrouwen/venten/onzijdigen? Je krijgt spontaan een warm gevoel van binnen, gevoed door een vurig verlangen naar natuurkunde. Om deze honger naar waarheid en mystiek te voeden, hebben een aantal natuurkunde- en ingenieursstudenten in 1992 de VVN opgericht. De VVN is een studievereniging, die iedereen van boreling tot nestor, geïnteresseerd in natuurkunde, tracht te overkoepelen over de faculteitsgrenzen heen. Je zal bij ons geen Carapils kunnen verkrijgen, of een kiel en een lint, een cantushamer, een codex. Een praesidium of een schachtentemmer zal je bij ons ook niet vinden. Wel vind je een twintigtal gepassioneerde en leutige studenten die, louter uit idealisme, deze traditie van wetenschapspopularisatie met hartstocht voortzetten. Op welke manier doen we dit dan? Is de VVN dan gewoon twintigmaal Sheldon Cooper? Op de tweede vraag kunnen we meteen antwoorden: ‘Ja, absoluut.’ Ons grootste deel van de tijd gaat naar het organiseren van lezingen. Lezingen geschikt zowel voor de geïnteresseerde leek, als de doorgewinterde natuurfilosoof, als zij die pronken met A Brief History of Time in hun boekenkast. Wegens het ontbreken van een gelijkaardige vereniging aan de andere universiteiten, is de VVN voornamelijk hierom bekend in België. Maar wetenschapspopularisatie gaat verder dan slimme mensen een Powerpointpresentatie te laten maken. Met ons budget trachten we experimentele opstellingen aan te schaffen, zoals een trillende plaat, een railgun, een Stirlingmotor, een nevelkamer, een supergeleidende magneet en een ware ‘Elektriseermachine’. Hiermee beogen we iedereen warm te maken voor de wondere wereld van de natuurkunde en echte, coole fysica van dichtbij te laten ervaren. Bij heldere hemel nodigen we iedereen uit om op het dak van de S9 sterren te spotten door professionele telescopen, onder begeleiding van astronomen. Nu, zijn wij echt een groepje nerds? Welnee, de VVN brengt eigenlijk vooral mensen samen. Na al die lezingen staat er steeds een frisse pint en een nootje voor jullie klaar. En een heleboel gelijkgezinden waarmee je tot in de late uurtjes kan filosoferen. Zo wordt het ethanolgehalte toch op peil gehouden, de maag gevuld en de hersenen gevoed.

Werkgroepen en Verenigingen Konvent

Het WVK groepeert alle maatschappelijk-sociaal geïnspireerde studentenverenigingen en alle wetenschappelijke werkgroepen. Als konvent organiseert het WVK zelf (in tegenstelling tot sommige andere konventen) geen eigen activiteiten, maar richt het zich volledig op het samenbrengen en verdedigen van de belangen van de maatschappelijke verenigingen en wetenschappelijke werkgroepen aan de Universiteit Gent.

Zeus WerkgroeP Informatica

Zeus WPI is de studentenvereniging voor Informatica aan de Universiteit Gent. Ons doel is om een stimulerende omgeving te bieden voor gemotiveerde studenten die hun vaardigheden willen uitbreiden door deel te nemen aan interessante projecten. We organiseren verschillende technologiegerelateerde evenementen, zoals lezingen door experts, praktische codeerevenementen en introductiecolleges over interessante technologieën. Samen bouwen we applicaties voor studenten van de Universiteit Gent, voor de 12urenloop en natuurlijk voor onszelf.