Clublied

Bij korte versie wordt enkel strofe 1 en het tweede refrein gezongen.
Strofe 2 wordt enkel gezongen door de maatschappelijke verenigingen en strofe 3 enkel door de wetenschappelijke verenigingen.

1

Dit is een lied voor studenten die zorgen,
dat morgen 't WVK nog groter zal zijn.
Dit is een lied voor de helden van morgen,
de straten en zalen voor ons bende te klein.

R

Laat ons een pint met wat schuim in een theekop.
Laat ons een werkgroep of een edel idee.
Vergeet voor een keer dat het morgen weer les is.
Verzamel de moed en ga met ons mee.

2

Je strijdt en je snakt en vecht voor je rechten,
je houdt jezelf nooit een blad voor de mond.
Bij 't WVK laten wij ons niet knechten,
vooruitgang vernieuwt wat er gisteren nog stond.

R

...
De proffen gaan toch nog een eeuwigheid mee.

3

Waar daarnet nog de les je brein heeft bedorven,
doe jij met genoegen de wetenschap goed.
Waar bij anderen de wil al lang is gestorven,
ben jij diegene die 't belangrijk werk doet.

R

...
Nous nous levons pour votre santé.

4

En zo zal dan morgen WVK herrijzen,
nieuwe nachten en maten en liefdes gekend.
Klaar om te groeien, te vechten, te reizen,
je weet wat je wil en je weet wie je bent.

R

Laat ons een pint met wat schuim in een theekop.
Laat ons een werkgroep of een edel idee.
Vergeet voor een keer dat het morgen weer les is.
De nacht is nog jong en we gaan op café.

Verzamel de moed en drink met ons mee.
En drink met ons mee (x4)