Student Associations

180 degrees consulting

180 Degrees Consulting is the world’s largest student-driven consultancy. The Ghent branch was founded on July 1, 2014 and operates at Ghent University. We bring top university talent to the non-profit sector, transforming good organizations into great ones via our high-quality and uniquely affordable consulting services. Our mission is to strengthen the ability of socially conscious organizations and to achieve high impact social outcomes trough the development of innovative, practical and sustainable solutions.

In order for our mission to succeed, we are continuously looking for motivated and ambitious university students with various academic backgrounds to strengthen our team. As a consultant, you like to tackle challenging problems, you are team oriented and committed towards investing time in projects generating social impact. In return, we offer the opportunity to gain hands-on experience and tackle real consulting cases for real clients. Furthermore, we offer professional training from top-tier organizations and the opportunity to meet like-minded peers. Be part of the rapidly growing, impactful and diversified community called 180 Degrees Consulting.

Archeologische Werkgroep

Maak kennis met de Archeologische Werkgroep; een geëngageerde en warme vereniging die zich sinds 1998 inzet voor elke archeologiestudent in Gent! Ons belangrijkste doel is om de studenten hun interesse voor het vakgebied aan te wakkeren, en om belangrijke contactdagen en lezingen meer toegankelijk te maken. Voor hen organiseren wij doorheen het academiejaar een waaier van formele en minder formele activiteiten zoals museumbezoeken, presentaties, en excursies, want archeologie vindt men niet enkel in auditoria!

BEAM

BEAM is a student association that intends to unite all master’s and bachelor’s students in biomedical engineering at Ghent University and Free University of Brussels since 2016. Throughout the year we organise lectures, networking events, company visits, social activities, a quiz and other events related to the exhilarating field of biomedical engineering. Additionally, it is our ambition to establish a direct link between students and companies in the biomedical field.

BeMSA

We zijn de Gentse afdeling van BeMSA, de "Belgian Medical Students' Association", een Belgische organisatie voor en door studenten uit de medische sector. Onze missie is studenten in de gezondheidszorg verenigen en versterken, door hen uit te rusten met de kennis, vaardigheden en waarden om competente, cultureel bewuste gezondheidswerkers en leiders in global health te vormen, voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en het bereiken van gezondheid voor iedereen.

Capitant Gent

We organise various events about financial markets that include debates, workshops, guest lectures, professional networking events and so much more! On top of all this, we go on international finance trips together.

CenEka

De naam CenEka past binnen het rijtje van alle grote (digitale) platformen aan de UGent die hun inspiratie halen in de klassieke oudheid. Enkel de spelling is twee millennia later wat anders: de C staat voor de Computerwetenschappen en de E voor Elektrotechniek. Ook wij willen een platform zijn voor studenten burgerlijk ingenieur met een interesse voor elektronica, ICT, en alle digitale trends. Dit doen we met verschillende lezingen, bedrijfsbezoeken en workshops, alsook informele activiteiten om het groepsgevoel te versterken. Met onze evenementen ondersteunen we de professionele ontwikkeling van toekomstige ingenieurs, bieden we hen een blik binnen in de bedrijfswereld, en bouwen we samen een professioneel netwerk op. Omdat we iedereen met even open armen te ontvangen, vraagt CenEka geen lidgeld. Iedere student met interesse kan vrij deelnemen en geniet van dezelfde voordelen. Op ons grootse evenement, de EMECS Career & Technology beurs, brengen we je in contact met meer dan 50 bedrijven en worden er doorlopend lezingen gegeven over de allernieuwste ontwikkelingen bij Vlaamse hightech bedrijven.

Chimes

Onze vereniging heeft tot doel studenten met een interesse voor chirurgie een verdiepend inzicht te bieden in het landschap van de chirurgische disciplines. We trachten dit te bereiken door het organiseren van lezingen, symposia, workshops en summer schools.

De Loeiende Koe

We schrijven 1995, het ontstaan van een werkgroep op initiatief van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw die als dialoog moet dienen tussen leerlingen en leermeesters binnen het architectuuronderwijs. Een werkgroep die zich doorheen de tijd verder zal ontplooien tot een genootschap der Architectuur: de loeiende koe ziet haar licht. Haar statuut ongedefinieerd. Haar mogelijkheden eindeloos. Het architectuuronderwijs dienend, treedt ze op daar waar het te kort schiet, zo niet poogt ze om de hiaten op te vullen. Een mengvorm van academische sérieux en individuele fascinaties, een werk van liefde, maar ook van overtuiging, dat tegen de achtergrond van een toenemend geglobaliseerde praktijk van architectuurproductie, de intellectuele openheid die de loeiende koe biedt, een mogelijkheid is die gekoesterd moet worden. Een idee. Het – geloof – in een idee, in iets dat de wereld overstijgt en aan de werkelijkheid ontsnapt. Een idee dat ooit Architectuur was. “There was once a dream, that was Architecture. You could only whisper it.” J.R

Enactus

Enactus is een internationale organisatie waarin studenten actie nemen voor de 17 Sustainable Development Goals. Op een ondernemende manier maken onze leden een positieve impact op zowel sociaal als duurzaam vlak. Studenten van alle mogelijke achtergronden zijn welkom en werken in multidisciplinaire teams samen aan projecten. Tijdens hun traject als Enactus lid leren ze relevante skills bij rond projectmanagement die een meerwaarde zijn in hun verdere carrière als de leiders van de toekomst. Als lid kom je terecht in een internationale community van impactmakers met een passie voor duurzaamheid die de wereld (een beetje) beter maken.

Engage

Engage is een open, pluralistische studentenvereniging dat actief inzet op: 1) Een volwaardig bewustzijn, vorming en persoonlijke ontwikkeling van studenten, en 2) Samenbrengen van studenten rond educatieve en recreatieve activiteiten in een cultuur van open dialoog en wederzijds respect. Dit doet Engage d.m.v. het organiseren van workshops, lezingen, dialoogtafels en debatten rond maatschappelijk relevante thema’s. Maar ook gezellige GAME- EN QUIZAVONDEN, OPEN MIC's en MOVIENIGHTS! Opdat elke student zich betrokken voelt bij de samenleving en tegelijk zichzelf, vol vertrouwen, als onderdeel van de samenleving beschouwt!

Flanders Youth Society for Entrepreneurship

Onder impuls van voorzitter Laurent Mainil werd in oktober 2010 de Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE) opgericht. Deze studentenvereniging is gesticht door en voor studenten die gepassioneerd en sterk geïnteresseerd zijn in alles wat direct of indirect verbonden is met het onderwerp ondernemen. Het FLYSE-bestuur en alle FLYSE-leden zijn stuk voor stuk jonge, gemotiveerde studenten die ernaar streven om het ondernemen zowel intern als extern zo goed mogelijk te promoten. Zowel mensen met concrete ideeën als studenten met een gezonde interesse voor ondernemerschap zullen zeker de meerwaarde van onze vereniging kunnen ervaren gedurende onze activiteiten en evenementen. Zowel formele activiteiten met lezingen en gastsprekers, als informele activiteiten zoals een golfinitiatie of een simpel cafébezoek komen bij ons ruimschoots aan bod. Het FLYSE-bestuur streeft ernaar om elk lid een unieke ervaring van kennis, goesting om te ondernemen en uiteraard ook vele nieuwe vriendschappen te kunnen aanbieden.

FLUX

Flux is een non-profit studentenvereniging verbonden aan de Universiteit Gent die sinds 2003 actief is in Gent en zich richt tot alle studenten. Ons doel is ook de studenten te ondersteunen en te begeleiden tijdens hun studies. We richten ons ook naar de studenten met een migratie achtergrond om hun studie-loopbaan te versoepelen. Naast begeleiding, hulp en andere projecten, organiseren we ook evenementen om te amuseren. We kijken er naar uit om kennis te maken met je. Hopelijk tot binnenkort op één van onze activiteiten!

Groene Kring

Wij zijn een vereniging voor studenten in Gent die interesse hebben in de land- en tuinbouwsector. Wij organiseren hoofdzakelijk bedrijfsbezoeken en lezingen die betrekking hebben tot de land- en tuinbouw. Daarnaast organiseren wij ook nog ontspannende activiteiten zoals een quiz of teambuilding.

Kajira

Wie zijn we? Onze studentenvereniging kan je het best zien als een open vriendengroep van studenten. De vereniging werd in 2011 opgericht om mensen met interesse in BDSM bij elkaar te brengen en hier vrijuit over te praten. Aangezien BDSM heel wat verschillende aspecten en diverse gradaties omvat, bieden we op onze activiteiten de mogelijkheid om over de vele opinies en voorkeuren te praten. Wie graag eens met anderen ervaringen en meningen deelt over bondage, dominantie, sadisme, masochisme (maar ook over meer specifiekere thema’s zoals age-play, primal, petplay, consensual non-consent …) is bij ons ongetwijfeld aan het juiste adres! Wat doen we? We organiseren verschillende activiteiten: praatavonden, workshops, filmavonden, lezingen, café-avonden, gezelschapsspelletjesavonden en nog zo veel meer. Er wordt op deze avonden hoofdzakelijk vrijuit over BDSM en van alles en nog wat gesproken. Kortom, we bieden een veilige omgeving om alles te bespreekbaar te maken en waar het mogelijk is om vragen te stellen waar men in de doorsnee Vlaamse huiskamer misschien wat raar van opkijkt. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring!

Klassieke Kring

De Klassieke Kring, een studentenvereniging voor studenten Klassieke Talen aan de Universiteit van Gent. Wij zijn gesticht in 1931 en na de hervormingen in het hoger onderwijs, waarbij Filologica de overkoepelende studentenvereniging werd voor de opleiding Taal- en Letterkunde, zijn wij blijven bestaan als aparte kring, in de eerste plaats gericht op de studenten Grieks en Latijn. Onze kring organiseert een waaier aan eet-, drink-, sport-, feest- en cultuuractiviteiten. Naast deze activiteiten willen we aan de hand van onder andere onze site ons toespitsen op studiehulp. Iedereen met een hart voor de klassieke talen is welkom bij ons, zelfs als je deze niet studeert.

MaCht

MaChT (Materials Science and Chemical Technology) is een studentenvereniging die is gericht op de studenten burgerlijk ingenieur Chemical Engineering en Materials Science aan de UGent. MaChT voorziet de studenten van informatie en laat ze op een informele wijze kennis maken met chemische en materiaalkundige bedrijven. Ook vormt MaChT een brug tussen de studenten van de verschillende afstudeerrichtingen en de departementen zoals het LCT en het SMS. De activiteiten van MaChT hebben een dubbel doel, namelijk de studenten hun persoonlijke, niet enkel academische ervaringen met elkaar laten delen en de studenten in nauwer contact met de bedrijven te brengen. Zo is onze Cocktailavond eerder gericht op het eerste doel, terwijl de Nieuwjaarsreceptie - MaChT meets the industry meer bij het tweede doel aansluit.

Militaire Kring UGent

De Militaire Kring UGent (MKU) is een studentenvereniging die als doel heeft bij te dragen aan een succesvolle combinatie van een militaire opleiding met een academische vorming aan de UGent. Zo organiseren we onder andere infosessies rond militaire onderwerpen, cohesie-activiteiten voor de leden en proberen we bij te dragen aan de integratie van militaire studenten binnen de faculteiten van de UGent en haar opleidingen. MKU wilt zich concreet richten op het ondersteunen van militaire studenten, die zowel een opleiding aan de Koninklijke Militaire school als een academische opleiding aan de UGent volgen, maar elke student met interesse in Defensie of de militaire wereld is welkom! Je hoeft dus geen militaire student te zijn of een militaire achtergrond te hebben om deel te nemen aan onze activiteiten of lid te worden. MKU hoopt ook een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor alle studenten die interesse hebben in de militaire wereld. Disclaimer: wij zijn geen officieel spreekkanaal van Defensie. Alle activiteiten van MKU zijn de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Moeder Theepot

De warmste studentenvereniging van Gent. Iedereen is bij ons welkom voor een stukje taart, tasje thee en een gezellige babbel. Daarnaast organiseren we ook allerlei leuke activiteiten toegankelijk voor iedereen.

PKarus

PKarus is een vereniging door en voor studenten burgerlijk ingenieur werktuigkundig-elektrotechniek aan de UGent. Het doel van de vereniging is om de jonge ingenieurs, naast de brede opleiding aan de universiteit, ‘net iets meer’ mee te geven. De hoofdgedachte achter de oprichting van PKarus ligt in de omzetting van theorie in praktijk. Doorheen het academiejaar worden meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd. Grote complexe machines, geavanceerde productietechnieken, proces-optimalisatie of dagdagelijkse problemen die opgelost moeten worden, kortom leerrijk én leuk. We trachten met deze bezoeken de rol van ingenieurs binnen een bedrijf toe te lichten. In lijn met onze praktijkgerichte visie organiseren we ook verscheidene cursussen, zoals een lascursus die elk jaar een groot succes blijkt. Naast de bedrijfsbezoeken proberen we ook lezingen te organiseren over uiteenlopende onderwerpen met een werktuigkunde kantje. Deze lezingen vormen unieke gelegenheden om iets op te steken van mensen met diepgaande vakkennis en een uitgebreide praktijk-ervaring. Tot slot trachten we naast de intellectuele kant ook ontspanning en vermaak te voorzien. Denk hierbij aan sportactiviteiten zoals bowlen en muurklimmen. Jaarlijks organiseren we ook onze (ondertussen befaamde) niet te missen spaghettiavond.

Poutrix

Poutrix is de technische studentenvereniging van de burgerlijk ingenieurs bouwkunde aan de Universiteit Gent. Ons doel is een brug te vormen tussen de abstracte, theoretische bouwkunde en de échte bouwwereld. Hiervoor worden werfbezoeken, bedrijfsbezoeken, lezingen en deelnames aan congressen en studiedagen georganiseerd.

Prime

PRIME is een wiskundevereniging aan de Universiteit Gent die zich richt op studenten die zich (ook buiten hun studies) in wiskunde interesseren. PRIME wil een gevarieerd gamma aan wiskundige activiteiten aanbieden aan de studenten, evenals hen samenbrengen rond deze activiteiten.

Rethinking Economics Ghent

Rethinking Economics Ghent (RE9000) is de lokale afdeling van de internationale beweging Rethinking Economics. Via debatten, lezingen, acties, projecten en andere activiteiten proberen we economie diverser en toegankelijker te maken. Wij vinden dat het huidige economische veld- en onderwijs nog te weinig bezig zijn met acute maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede, en brede democratie. Niet-orthodoxe stromingen, zoals onder andere Ecologische economie, Feministische Economie, Post-Keynesiaanisme, Marxistische-, of Oostenrijkse economische analyse, verdienen meer ruimte in de wetenschap en aandacht onder elkeen geïnteresseerd om de bovenvermelde problemen te analyseren én tegemoet te komen. We geloven ook dat de economische wetenschap gebaat is van interdisciplinariteit en dus veel kan leren van andere (sociale) wetenschappen! Dus voor álle studenten; voorkennis is bijzaak, iedereen met interesse of vragen hiertoe welkom!

Vereniging Voor Natuurkunde

Je zit thuis, op je kot, doelloos bladerend doorheen Facebook, op zoek naar iets diepers in het leven. Ergens in het sterrenbeeld Orion vond 723 jaar geleden een ware titanenstrijd plaats tussen zwaartekracht en gasdruk, waarna het onvermijdelijke Salomonsoordeel werd geveld: Betelgeuze implodeert tot een zwart gat, een singulariteit, een knip in de ruimte. De sterrenkundigen zien hun geliefde ster plots bevriezen. Aan de Zuidpool staat IceCube paraat voor zwermen (anti)neutrino’s. In Washington en Louisiana gaat LIGO naarstig op zoek naar gravitatiegolven, rimpelingen in de ruimtetijd die ons uitrekken en terug samenpersen. En ondertussen blijven ze aan het CERN lustig op zoek naar donkere materie. Donkere materie, die overal aanwezig is, doch onzichtbaar voor het oog. Zijn het de supersymmetrische deeltjes van de snaartheoretici? Of zit ons Universum vol met bruine dwergen en zwarte sterren? De kosmologen breken hun hoofd over donkere energie, over de vorm van ons Universum, over het prille begin en het bittere eind. Supergeleiding op kamertemperatuur, de formidabele kwantumcomputer, de werking van ons hart/brein, de klimaatverandering, de jacht op exoplaneten, kwantummechanische fase-overgangen, spintronica, kernfusie… Zoveel vragen, zoveel mysteries, zoveel fun. En jij, helemaal met verstomming geslagen, bent het eens beu om steeds te feesten in de Overpoort en je vraagt je af hoe je intellectueler kan overkomen bij de vrouwen/venten/onzijdigen? Je krijgt spontaan een warm gevoel van binnen, gevoed door een vurig verlangen naar natuurkunde. Om deze honger naar waarheid en mystiek te voeden, hebben een aantal natuurkunde- en ingenieursstudenten in 1992 de VVN opgericht. De VVN is een studievereniging, die iedereen van boreling tot nestor, geïnteresseerd in natuurkunde, tracht te overkoepelen over de faculteitsgrenzen heen. Je zal bij ons geen Carapils kunnen verkrijgen, of een kiel en een lint, een cantushamer, een codex. Een praesidium of een schachtentemmer zal je bij ons ook niet vinden. Wel vind je een twintigtal gepassioneerde en leutige studenten die, louter uit idealisme, deze traditie van wetenschapspopularisatie met hartstocht voortzetten. Op welke manier doen we dit dan? Is de VVN dan gewoon twintigmaal Sheldon Cooper? Op de tweede vraag kunnen we meteen antwoorden: ‘Ja, absoluut.’ Ons grootste deel van de tijd gaat naar het organiseren van lezingen. Lezingen geschikt zowel voor de geïnteresseerde leek, als de doorgewinterde natuurfilosoof, als zij die pronken met A Brief History of Time in hun boekenkast. Wegens het ontbreken van een gelijkaardige vereniging aan de andere universiteiten, is de VVN voornamelijk hierom bekend in België. Maar wetenschapspopularisatie gaat verder dan slimme mensen een Powerpointpresentatie te laten maken. Met ons budget trachten we experimentele opstellingen aan te schaffen, zoals een trillende plaat, een railgun, een Stirlingmotor, een nevelkamer, een supergeleidende magneet en een ware ‘Elektriseermachine’. Hiermee beogen we iedereen warm te maken voor de wondere wereld van de natuurkunde en echte, coole fysica van dichtbij te laten ervaren. Bij heldere hemel nodigen we iedereen uit om op het dak van de S9 sterren te spotten door professionele telescopen, onder begeleiding van astronomen. Nu, zijn wij echt een groepje nerds? Welnee, de VVN brengt eigenlijk vooral mensen samen. Na al die lezingen staat er steeds een frisse pint en een nootje voor jullie klaar. En een heleboel gelijkgezinden waarmee je tot in de late uurtjes kan filosoferen. Zo wordt het ethanolgehalte toch op peil gehouden, de maag gevuld en de hersenen gevoed.

Werkgroepen en Verenigingen Konvent

Het WVK groepeert alle maatschappelijk-sociaal geïnspireerde studentenverenigingen en alle wetenschappelijke werkgroepen. Als konvent organiseert het WVK zelf (in tegenstelling tot sommige andere konventen) geen eigen activiteiten, maar richt het zich volledig op het samenbrengen en verdedigen van de belangen van de maatschappelijke verenigingen en wetenschappelijke werkgroepen aan de Universiteit Gent.

Zeus WerkgroeP Informatica

Zeus WPI is de studentenvereniging voor Informatica aan de Universiteit Gent. Ons doel is het voorzien van een stimulerende omgeving voor gemotiveerde studenten die op zoek zijn hun skills uit te breiden door zich te engageren in projecten met een nuttige toepassing.